GIS Consulting specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych, dedykowanych rozwiązań systemów informacji przestrzennych GIS. Prowadzimy projekty rozwoju oprogramowania. Wdrażamy oraz utrzymujemy systemy informatyczne. Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania.

Programowanie

W pracy codziennej programujemy w oparciu popularne języki programowania, jak JavaPythonJavaScript wykorzystując nowoczesne platformy jak 
Angular,Spring BootFlaskw oparciu o różnorodne bazy danych relacyjnych np PostgreSQL czy NoSQL jak MongoDB. Do rozwoju oprogramowania oraz wdrożeń preferujemy konteneryzację z wykorzystaniem Docker.

Prowadzimy wdrożenia systemów informatycznych w oparciu o IoC z wykorzystaniem Ansible. Do monitoringu wykorzystujemy stos technologiczny ElasticGraphanęPrometheus czy Zabbix. We wdrożeniach chmurowych preferujemy Kubernetes.

Systemy Informacji Przestrzennych


Tworzymy portale mapowe, aplikacje desktopowe, analizy przestrzenne w oparciu o rozwiązania Open Source. Wykorzystujemy m.in. GeoServer, MapServer, QGIS oraz sprawdzone biblioteki programistyczne. Prowadzimy analizy przestrzenne, zarządzamy oraz optymalizujemy zbiorami danych wektorowych oraz rastrowych. Wykorzystujemy i optymalizujemy bazy danych przestrzennych.

Kontakt